Garantivillkor

 • Om produkten är defekt, returnera den till din återförsäljare med en beskrivning av felet, inköpskvitto och alla tillbehör.
 • Under garantiperioden får du en ersättningsprodukt från återförsäljaren om en sådan är tillgänglig.
 • Garantin blir ogiltig vid fysiska skador, felanvändning, modifiering, reparation av obehöriga personer, slarv och användning av produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
 • Undantag från garantin:
  • Skada orsakad av olyckor eller katastrofer som t.ex. brand, översvämning, jordbävning, krig, vandalisering eller stöld.
  • Inkompabilitet men annan masinvara/programvara som inte anges under ”system requirements”.
  • Tillbehör som t.ex. batterier och säkringar.
 • Under inga omständigheter ska tillverkaren (CaraTech AB) hållas ansvarig för eventuella följdskador eller indirekta skador, inklusive eventuell utebliven vinst eller annan kommersiell skada, till följd av användningen av produkten.